Customer Intelligence

Zapewniamy organizacjom kompleksową strategię i rozwiązania do zarządzania danymi własnych klientów w procesie osiągania celów biznesowych.

Jak dokładnie możemy pomóc:

  • Customer Data Platform (CDP) & Data Harmonization: Dane z różnych źródeł są ujednolicane i czyszczone w celu stworzenia spójnego widoku klienta, wzmacniając strategie zaangażowania.

  • Customer Journey Mapping: Doświadczenia klientów są optymalizowane poprzez identyfikację i ulepszanie kluczowych interakcji na ich drodze.

  • Personalizacja i doświadczenie klienta oparte na danych: Zaangażowanie i satysfakcja są zwiększane poprzez dostarczanie spersonalizowanych treści i doświadczeń opartych na zaawansowanej analityce.

  • Retencja i maksymalizacja LTV: Strategie koncentrują się na zwiększeniu retencji i maksymalizacji wartości życiowej klienta poprzez spersonalizowane zaangażowanie.

  • Remarketing i optymalizacja kampanii: Zainteresowani klienci są ponownie angażowani, a działania marketingowe są udoskonalane w celu zwiększenia wpływu i zwrotu z inwestycji.

  • Segmentacja i zaawansowana analityka: Zaawansowana analityka jest wykorzystywana do segmentacji klientów w celu prowadzenia ukierunkowanych i skutecznych kampanii marketingowych.

Certyfikaty i Partnerstwa

Google Cloud Partner
Synerise
Salesmanago
Tealium

Usługi

Platforma danych klientów
Mapowanie podróży klienta
Personalizacja oparta na danych
Utrzymanie i maksymalizacja LTV
Optymalizacja kampanii
Segmentacja

Klienci

Porozmawiajmy

o nowym projekcie