Analiza i inżynieria danych

Pomagamy firmom podejmować decyzje oparte na danych, optymalizować doświadczenia użytkowników i zwiększać ogólną wydajność ich platform cyfrowych.

Jak dokładnie możemy pomóc:

  • Ujednolicenie i integracja danych: Zarządzanie orkiestracją potoku danych i dostosowanie go w ramach organizacji.

  • Planowanie strategii danych: Projektowanie technologii, śledzenia i architektury danych w celu dostosowania do celów biznesowych (np. konfiguracja strategii i śledzenia w celu szczegółowego pomiaru zachowań klientów i skuteczności mediów).

  • Analityka internetowa: Śledzenie, analiza i dostosowywanie danych BQ z inżynierii GA4 w celu dogłębnego zbadania.

  • Wzbogacanie danych: Integracja danych klientów między narzędziami medialnymi i urządzeniami w celu zwiększenia skuteczności aktywacji.

  • Analityka marketingowa: Przeglądanie wydajności w różnych kanałach i urządzeniach w celu zwiększenia wydajności.

  • Pulpity nawigacyjne i wizualizacja BI: Wdrożenie zautomatyzowanych pulpitów nawigacyjnych do przeglądów biznesowych i podejmowania decyzji.

  • Bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami: Wdrożenie rozwiązania zapewniającego wysoki poziom bezpieczeństwa śledzenia i przechowywania danych przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z aktualnymi wytycznymi i przepisami.

Certyfikaty i Partnerstwa

GMP Partner
Google Cloud Partner
Google Analytics Partner
Google Tag Manager Partner

Usługi

Planowanie strategii danych
Analityka internetowa
Analityka marketingowa
Integracja i wzbogacanie danych
Wizualizacja danych

Porozmawiajmy

o nowym projekcie

Magdalena Niewiadomska