Wizualizacja danych

Dzięki naszym rozwiązaniom do wizualizacji danych, firmy mogą szybko przekształcać surowe dane z wielu narzędzi i platform w spostrzeżenia, które prowadzą do lepszych decyzji biznesowych.

Jak dokładnie możemy pomóc:

  • Pulpity nawigacyjne wydajności mediów: Badanie realizacji planu mediowego w czasie rzeczywistym.

  • Panele wydajności i e-commerce: Monitorowanie efektywności inwestycji z rzeczywistą sprzedażą i marżami.

  • Wzbogacanie raportów UI: Analiza efektywności mediów poza raportami interfejsu użytkownika i tworzenie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych na podstawie eksportu BQ GA4.

  • Pulpity retencji i lojalizacji: Zrozumienie klientów i ocena efektywności działań zorientowanych na klienta.

  • Projektowanie mockupów: Tworzenie dashboardów z odpowiedziami na pytania biznesowe i ustanowienie standardu w organizacji.

  • Skalowanie wykorzystania danych: Dostosowanie infrastruktury do zwiększonej ilości danych i demokratyzacji danych w firmie.

  • Pulpity biznesowe: Integracja danych (zewnętrznych i wewnętrznych) w celu uzyskania ogólnego obrazu działalności.

Usługi

Pulpity nawigacyjne wydajności
Wzbogacanie raportów GA4
Panele wskaźników retencji i lojalizacji
Projektowanie mockupów
Pulpity biznesowe

Klienci