Atrybucja omnichannel

Strategiczna alokacja zasobów w różnych kanałach marketingowych w celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji. Pomaganie firmom w podejmowaniu świadomych decyzji, co skutkuje zwiększonym ROI i poprawą ogólnej wydajności marketingowej.

Jak dokładnie możemy pomóc:

  • Dzięki MMM (Marketing Mix Modeling) można uzyskać cenne spostrzeżenia, zoptymalizować alokację budżetu, obliczyć ROI i zaplanować strategie.

  • Ciągła analiza strategii marketingowych z wykorzystaniem najnowszych danych i spostrzeżeń jest zapewniona poprzez Continuous Marketing Mix Refinement.

  • Efektywna alokacja kredytów do marketingowych punktów styku jest ułatwiona dzięki modelowi atrybucji opartemu na danych.

  • Porównanie wyników określonych czynników lub strategii z ich brakiem lub alternatywnymi podejściami w celu określenia ich wpływu jest możliwe dzięki analizie przyrostowej.

Certyfikaty i Partnerstwa

GCP Professional Machine Learning Engineer
GCP Professional Data Engineer
Vertex AI
Python 3

Usługi

Modelowanie Marketing Mix
Ciągłe udoskonalanie marketingu mix
Modelowanie atrybucji
Analiza przyrostowa

Klienci

Porozmawiajmy

o nowym projekcie

Małgorzata Miłkowska