Data Science

Zapewniamy firmom narzędzia i wiedzę niezbędne do wydobycia znaczącej wartości z ich danych i podejmowania strategicznych decyzji.

Jak dokładnie możemy pomóc:

  • Analiza danych: Odkrywanie wzorców, trendów i korelacji w danych, dostarczanie firmom cennych spostrzeżeń i rekomendacji.

  • Algorytmy uczenia maszynowego: Prognozowanie przyszłych trendów i zachowań, umożliwiając firmom przewidywanie potrzeb klientów.

  • Analiza przyrostowa: porównanie wyników określonych czynników lub strategii z ich brakiem lub alternatywnymi podejściami w celu określenia ich wpływu.

  • Segmentacja: Podział docelowego zbioru danych na odrębne grupy w oparciu o wspólne cechy lub zachowania w celu uzyskania głębszego wglądu, umożliwiającego firmom dostosowanie ich strategii.

  • Life Time Value - Umożliwienie bardziej efektywnej alokacji budżetu w celu pozyskania i utrzymania segmentów klientów, które będą generować najwyższe możliwe przychody przez cały okres użytkowania.

  • Efektywna alokacja środków na marketingowe punkty styku jest ułatwiona dzięki modelowi atrybucji opartemu na danych.

  • Projekty niestandardowe: Opracowywanie dostosowanych do potrzeb kompleksowych rozwiązań w zakresie uczenia maszynowego, które precyzyjnie spełniają unikalne wymagania i cele firm.

Certyfikaty i Partnerstwa

GCP Professional Machine Learning Engineer
GCP Professional Data Engineer
Vertex AI
Python 3

Usługi

Prognozy sprzedaży
Segmentacja
Prognozy dotyczące wartości LifeTimeValue

Klienci

Porozmawiajmy

o nowym projekcie

Małgorzata Miłkowska