Zmiana procesu rejestracji

Początkowo użytkownik, który chciał skorzystać z aplikacji, musiał od razu dokonać rejestracji (w tym podając numer PESEL), nie wiedząc nawet, czy będzie korzystał z usług. Nie było żadnych adnotacji o tym, kto będzie wykorzystywał te dane i w jakim celu.

Dodatkowo formularz był bardzo długi, nie było komunikatów zwrotnych o błędach we wprowadzaniu danych, nie było też możliwości zalogowania się przez Facebook, co skutkowało bardzo wysokim współczynnikiem odrzuceń na wczesnym etapie lejka.

Wyniki

+57%
wzrost konwersji na poziomie przejścia z instalacji do rejestracji

Rozwiązanie

Zastosowaliśmy wiele rozwiązań poprawiających UX aplikacji. Główne zmiany, które wdrożyliśmy to:

- możliwość przeglądania aplikacji bez rejestracji,

- plansze wprowadzające,

- możliwość wyboru lekarza i przejścia do płatności,

- opcja rejestracji na samym końcu procesu.

Porozmawiajmy

o nowym projekcie

Porozmawiajmy

Dominika Niekraszewicz