Faza discovery

Nasze usługi w zakresie fazy discovery mają na celu przygotowanie projektu na odniesienie sukcesu. Podczas tego kluczowego etapu ściśle współpracujemy z klientem, aby dogłębnie zrozumieć jego cele biznesowe, grupę docelową i unikalne wyzwania. Dzięki kompleksowym badaniom i analizom identyfikujemy kluczowe możliwości i potencjalne przeszkody, umożliwiając nam opracowanie strategicznego planu działania dostosowanego do konkretnych potrzeb. Ten plan nie tylko kieruje procesem rozwoju, ale także zapewnia, że każda podjęta decyzja jest zgodna z założoną wizją i celami.

One-stop-shop – wszyscy specjaliści pod jednym dachem
Konsulting nakierowany na wzrost sprzedaży i automatyzacje
Współpraca – razem z naszymi klientami tworzymy zespół ze wspólnymi celami

Jak możemy Ci pomóc podczas fazy discovery?

Zagłębiamy się w cele biznesowe klienta, aby upewnić się, że projekt idealnie pasuje do jego wizji.

Przeprowadzamy dokładne badania w celu zidentyfikowania trendów rynkowych, konkurencji i potrzeb klientów.

Opracowujemy szczegółowy plan projektu, aby lepiej kierować procesem rozwoju.

Oferujemy eksperckie uwagi i zalecenia w celu optymalizacji wyników projektu.

Analiza potrzeb klienta

Warsztaty mające na celu weryfikację potrzeb firmy i ustalenie jasnych celów biznesowych. Pomaga to dostosować projekt do celów strategicznych i zapewnia, że produkt końcowy spełnia oczekiwania klienta.

Zdefiniowanie zakresu prac

Wspólne dyskusje mające na celu określenie zarówno wymagań funkcjonalnych, jak i biznesowych, zapewniające szczegółowy i kompleksowy zakres projektu. Ten krok zapewnia jasne zrozumienie tego, co obejmuje projekt, zapewniając, że wszyscy interesariusze pozostają zgodni.

Tworzenie dokumentacji

Tworzenie szczegółowej dokumentacji, która posłuży jako plan dla całego projektu, zapewniając dokładne uwzględnienie wszystkich aspektów. Dobrze przygotowana dokumentacja pomaga w utrzymaniu spójności i stanowi punkt odniesienia przez cały cykl życia projektu.

Rozpisanie zadań i określenie etapu projektu na ich realizację

Podzielenie zadań i przypisanie ich do określonych faz projektu, zapewniając jasny plan wdrożenia i realizacji. Zapewnia to efektywne zarządzanie zadaniami, lepszą alokację zasobów i płynniejszy przepływ projektu.

Porozmawiajmy

o nowym projekcie

Porozmawiajmy

Łukasz Białonoga