Head of Programmatic

Jest certyfikowanym trenerem Display & Video 360 na cały region CEE. Na jego koncie znajdują się także dwa Srebrne Effie, a także liczne publikacje w raportach branżowych oraz wystąpienia na konferencjach. Z branżą mediową związany od 8 lat, do Group One dołączył w 2016 r. do zespołu programmatic buying. Przez ostatnie dwa lata pełnił funkcję Programmatic Buying Manager odpowiadając za zarządzanie pracą 4 osobowego teamu, wsparcie strategiczne i operacyjne dla kluczowych klientów spółki, wdrażanie nowych pracowników do działu oraz szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne w obszarze programmatic buying. Pracował dla takich klientów jak Media Expert, Amica, L’Oreal Polska, Land Rover & Jaguar, Wittchen, Lenovo.”