Rozwiązania chmurowe

Przekształć swoje przedsiębiorstwo z Salestube, certyfikowanym partnerem Google Cloud, liderem innowacji w chmurze. Od gotowych rozwiązań po w pełni spersonalizowane projekty, nasza wiedza w zakresie technologii Cloud, ML i AI zapewnia szerokie spektrum usług zaprojektowanych w celu zrewolucjonizowania operacji, wspierania współpracy i przyspieszenia wzrostu.

Jak dokładnie możemy pomóc:

  • Google Cloud Platform

  • Salesforce Marketing AI

  • Midjourney

  • Large language models

  • Generative AI & Prompt Engineering

Narzędzia i certyfikaty

Google Cloud Platform
Salesforce Marketing AI
Midjourney
Large language models
Generative AI & Prompt Engineering