Badanie makiet mobilnych AXA Direct

AXA jest jedną z największych grup ubezpieczeniowych na świecie. Jest uniwersalnym ubezpieczycielem z pełną ofertą ubezpieczeń majątkowych, a także ubezpieczeń na życie. W Polsce AXA jest obecna od 2006 roku.

Firma to także lider sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych w kanale Direct. Chcąc utrzymać swoją pozycję w tym zakresie, stale ulepsza oferowane produkty i inwestuje w rozwój serwisów i aplikacji.

Wyniki

+101 %
Zmiana współczynnika konwersji na mobile

Wyzwanie

Optymalizacja kalkulatora do wyliczenia składki na ubezpieczenia komunikacyjne:

– poprzez rezygnację z części pytań kalkulatora, nowej prezentacji pozostałych pytań oraz proponowanych form składania odpowiedzi do nich

– w celu doprowadzenia jak największej liczby osób do końca wyliczania składki -> zwiększenie współczynnika konwersji

Rozwiązanie

Dwie fale badania CAWI podczas którego respondenci dokonywali fikcyjnego zakupu ubezpieczenia, a następnie odpowiadali na pytania dotyczące makiet i procesu zakupu. Sposób poruszania się i klikania na makietach był rejestrowany przez oprogramowanie śledzące zachowania na stronie.

Pomiar Eye Tracking, pozwolił  na precyzyjne określenie sposobu poruszania się wzroku użytkownika po module zakupowym aplikacji mobilnej.

Wyniki i korzyści

Wybrana została wersja makiety bardziej przyjaznej dla użytkownika. Klient podjął decyzję o rezygnacji z części pytań kalkulatora oraz przygotował nową prezentację pozostałych pytań i proponowanych form składania odpowiedzi.