Intuicyjny CRM i automatyzacja marketingu dla Corega

Corega to znana marka specjalizująca się w produkcji produktów do pielęgnacji protez dentystycznych. Firma dostarcza wysokiej jakości rozwiązania, które pomagają użytkownikom protez w codziennej pielęgnacji i komforcie. Corega zauważyła potrzebę skuteczniejszego zbierania danych od klientów zainteresowanych próbkami promocyjnymi, aby lepiej dostosować swoje kampanie marketingowe i zwiększyć zasięg na rynku rumuńskim. W związku z tym, firma zdecydowała się na implementację nowoczesnego systemu CRM, który umożliwi zbieranie, zarządzanie i analizę danych klientów poprzez dedykowaną stronę docelową.

Cele współpracy

Główne cele współpracy z Corega obejmowały kilka kluczowych aspektów:

  • Implementacja systemu CRM: Głównym celem było wdrożenie nowoczesnego systemu CRM, który pozwoli na efektywne zarządzanie danymi klientów.

  • Zbieranie danych od klientów: Poprzez dedykowaną stronę docelową przeznaczoną dla rynku rumuńskiego, system miał zbierać dane od klientów zainteresowanych próbkami promocyjnymi.

  • Zarządzanie kodami promocyjnymi i informacjami: System CRM miał umożliwiać zarządzanie kodami promocyjnymi oraz informacjami uzyskanymi poprzez formularze na stronie, co pozwoli na lepszą personalizację i skuteczność działań marketingowych.

Implementacja tych rozwiązań miała na celu usprawnienie procesów zbierania i zarządzania danymi, poprawę skuteczności kampanii promocyjnych oraz zwiększenie satysfakcji klientów poprzez lepiej dostosowane oferty.

Wyzwania projektowe

Podczas realizacji projektu napotkaliśmy kilka kluczowych wyzwań, które miały istotny wpływ na kształt i funkcjonalność wdrażanego systemu CRM.

Jednym z głównych wyzwań była integracja systemu zarządzania relacjami z klientami z dedykowaną stroną docelową przeznaczoną dla rynku rumuńskiego. Strona musiała być płynnie połączona z systemem, aby zapewnić bezproblemowe zbieranie i przesyłanie danych klientów. Kluczowym aspektem było również zapewnienie łatwego zarządzania danymi klientów. System musiał być intuicyjny i funkcjonalny, aby umożliwić administratorom szybkie i efektywne przetwarzanie informacji oraz łatwe filtrowanie i eksportowanie danych uzyskanych przez formularze na stronie.

Kolejnym wyzwaniem była automatyzacja zarządzania kodami promocyjnymi. System musiał umożliwiać generowanie, śledzenie i filtrowanie kodów promocyjnych, aby administratorzy mogli łatwo zarządzać promocjami i monitorować ich skuteczność.

Strategia i podejście

Nasza strategia opierała się na kilku kluczowych etapach, aby zapewnić sukces projektu. Pierwszym krokiem było przygotowanie projektu UX i UI, który miał na celu stworzenie intuicyjnego i atrakcyjnego interfejsu dla użytkowników. Zdecydowaliśmy się na wybór technologii WordPress ze względu na jej możliwości automatyzacji, dostępność budżetową oraz intuicyjny panel administracyjny, który był kluczowy dla naszego klienta.

W procesie wdrożenia skupiliśmy się na tworzeniu dedykowanych funkcjonalności w panelu administracyjnym. Stworzyliśmy mechanizmy umożliwiające generowanie, śledzenie i filtrowanie kodów promocyjnych, co znacznie ułatwiło zarządzanie promocjami. Kody promocyjne można filtrować po źródle pochodzenia, co jest istotne, ponieważ użytkownicy mogą zdobywać kody samodzielnie, rejestrując się po zobaczeniu reklamy, lub otrzymywać je od firm współpracujących, takich jak dentyści rekomendujący produkty Corega.

Dodatkowo, system został wyposażony w funkcje filtrowania i eksportowania danych z formularzy, co pozwoliło na łatwe przetwarzanie i analizowanie informacji uzyskanych od klientów. Dzięki temu administratorzy mogli szybko i efektywnie zarządzać danymi, co przyczyniło się do poprawy efektywności działań marketingowych i operacyjnych.

Wdrożone integracje

Aby zapewnić kompleksową obsługę i automatyzację procesów, wdrożyliśmy kluczowe integracje z narzędziami marketingowymi i komunikacyjnymi. System CRM został zintegrowany z SalesManago, co umożliwiło automatyzację działań marketingowych. Dzięki tej integracji możliwe było tworzenie spersonalizowanych kampanii marketingowych, segmentacja klientów oraz monitorowanie skuteczności działań promocyjnych.

Dodatkowo, wdrożyliśmy integrację z systemem SMS API, co pozwoliło na efektywną obsługę wiadomości SMS. Integracja ta umożliwiła wysyłanie automatycznych powiadomień SMS do klientów, informując ich o dostępnych promocjach, statusie zamówień oraz innych ważnych informacjach. Dzięki tym integracjom, Corega mogła skuteczniej zarządzać komunikacją z klientami i poprawić ich doświadczenia związane z interakcją z marką.

Wyniki współpracy

W wyniku naszej współpracy z firmą Corega udało się wdrożyć stabilną i funkcjonalną platformę, dostosowaną do potrzeb użytkowników pod kątem UX i UI. Nowy system CRM zapewnia łatwy dostęp do intuicyjnych narzędzi, które umożliwiają administratorom efektywne zarządzanie danymi klientów oraz kodami promocyjnymi. Integracja z narzędziami marketingowymi, takimi jak SalesManago, oraz systemem SMS API znacząco poprawiła jakość obsługi użytkowników. Automatyzacja procesów marketingowych i komunikacyjnych pozwoliła na szybszą i bardziej spersonalizowaną interakcję z klientami, co przyczyniło się do zwiększenia ich satysfakcji i zaangażowania. Dzięki tym rozwiązaniom Corega może teraz lepiej zarządzać swoimi kampaniami promocyjnymi i skuteczniej docierać do swojej grupy docelowej na rynku rumuńskim.

Porozmawiajmy

o nowym projekcie

Porozmawiajmy

Łukasz Białonoga

  • Strony WWW
Strony WWW