sierpień 17 2023

5min czytania

Microsoft Advertising Scripts – czym są i jak zacząć ich używać

-

Jakub Hajczuk

Microsoft Advertising Scripts to kod w języku JavaScript, który pozwala na automatyczne tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie elementów w koncie reklamowym na podstawie określonych kryteriów. Dzięki temu możliwe jest dokonywanie wielu zmian jednocześnie, bez potrzeby ich ręcznego wprowadzania. Skrypty te pozwalają na wykonywanie zautomatyzowanych działań na poziomie konta, kampanii, grupy reklamowej lub słowa kluczowego.

Skrypty pisane są w języku JavaScript, a ich implementacja może wymagać pracy z API platformy. JavaScript używany przez skrypty Microsoft Advertising jest zgodny z większością specyfikacji języka ECMAScript® 2015. Należy pamiętać, jednak że funkcje związane z przeglądarką, takie jak DOM i API nie są dostępne, co oznacza, że nie możemy korzystać z funkcji związanych z przeglądarką, ponieważ kod jest wykonywany na serwerach Microsoft, a nie w przeglądarce.

Jak zacząć używać skryptów Microsoft Advertising?

Aby zacząć używać skryptów Microsoft Advertising, należy spełnić kilka podstawowych wymagań i wykonać kilka kroków:

 • Posiadanie konta w platformie Microsoft Advertising.

Przed rozpoczęciem korzystania z Microsoft Advertising Scripts, należy posiadać konto w platformie Microsoft Advertising. Aby utworzyć skrypt, użytkownicy mogą skorzystać z edytora, wybierając „Narzędzia” i następnie „Skrypty” z globalnego menu znajdującego się na górze strony.


Źródło: Screen z panelu MS Advertising

 • Posiadanie podstawowej wiedzy programistycznej.

Skrypty Microsoft Advertising pisze się w języku JavaScript, dlatego warto mieć podstawową wiedzę z zakresu programowania. Taką wiedzę można uzyskać np. tutaj: Beginner’s Series to: JavaScript | Microsoft Learn.

 • Wybór zadania.

Przed napisaniem skryptu, należy wybrać i opracować logikę rozwiązania zadania, które mają być automatyzowane. Można np. automatycznie zmieniać stawki CPC za kliknięcie na podstawie wybranych kryteriów, wyłączać słowa kluczowe o niskiej skuteczności, lub automatycznie wznawiać zatrzymane kampanie.

 • Napisanie skryptu.

Po wyborze i opracowaniu wyzwania programistycznego, z którym chcemy się zmierzyć, można przystąpić do pisania skryptu. Warto korzystać z dostępnej dokumentacji Microsoft Advertising, która zawiera wiele przykładów i gotowych rozwiązań.

 • Wdrażanie skryptów.

Po napisaniu skryptów należy je wdrożyć i przetestować. Można to zrobić poprzez wklejenie skryptów do konsoli JavaScript w interfejsie Microsoft Advertising. Edytor skryptów Microsoft Advertising umożliwia zastosowanie podglądu tego, jak działa nasz skrypt, co jest mocno rekomendowane przed ostatecznym uruchomieniem skryptu.

Tutaj ciekawostka –  możliwe jest przesłanie skryptu stworzonego w Google do Microsoft Advertising poprzez zwyczajne wklejenie skopiowanego skryptu do edytora skryptów w panelu reklamowym Microsoft.  Po wybraniu opcji zapisz, zostaną automatycznie dokonane niektóre zmiany, aby zapewnić kompatybilność ze środowiskiem Microsoft. Niemniej jednak jakiekolwiek problemy z kompatybilnością, które mogą się pojawić, będą musiały zostać ręcznie naprawione poprzez aktualizację skryptu.

Zalety korzystania ze skryptów Microsoft Advertising

 • Oszczędność czasu.

Microsoft Advertising Scripts pozwala na automatyzację działań reklamowych, co pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność. Zamiast wykonywać te same zadania ręcznie, można skoncentrować się na bardziej strategicznych działaniach.

 • Zwiększenie efektywności działań reklamowych.

Dzięki skryptom można zwiększyć efektywność działań reklamowych. Automatyczne zmiany stawek ofert, czy wyłączanie słów kluczowych o niskiej skuteczności pozwala na lepsze dopasowanie reklam do potrzeb i oczekiwań klientów.

 • Optymalizacja kosztów reklamowych.

Dzięki automatyzacji działań reklamowych można optymalizować koszty reklamowe. Automatyczne wyłączanie słów kluczowych o niskiej skuteczności, czy zmiana stawek ofert pozwala na zwiększenie liczby konwersji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

 • Możliwość wykorzystania zaawansowanych funkcjonalności

Skrypty Microsoft Advertising pozwalają na wykorzystanie zaawansowanych funkcjonalności, takich jak wyłączanie słów kluczowych w oparciu o analizę danych, czy automatyczne wznawianie kampanii. Dzięki temu można osiągnąć lepsze rezultaty działań reklamowych.

 • Skalowalność.

Skrypty Microsoft Advertising są przeznaczone do pracy z kampaniami zarówno na małą, jak i na dużą skalę, umożliwiając reklamodawcom zarządzanie i optymalizację wielu kont i kampanii jednocześnie. Jest to szczególnie korzystne dla firm, które chcą poszerzyć swój zasięg i zwiększyć swoją obecność w Internecie w relatywnie krótkim czasie.

Przykłady zastosowań Microsoft Advertising Scripts w praktyce

Oto kilka możliwych zastosowań skryptów Microsoft:

 • Automatyczna zmiana stawek CPC na podstawie godziny i dnia tygodnia.

Skrypty Microsoft Advertising umożliwiają automatyczną zmianę stawek ofert na podstawie godziny i dnia tygodnia. Na przykład, można ustawić wyższe stawki ofert w godzinach szczytu lub w weekendy, co pozwoli na lepsze dostosowanie działań reklamowych do potrzeb klientów.

 • Automatyczne wstrzymywanie słów kluczowych o niskiej skuteczności.

Dzięki skryptom można automatycznie wstrzymywać słowa kluczowe, które generują niskie współczynniki konwersji, lub duże koszty. Dzięki temu można zwiększyć efektywność działań reklamowych i obniżyć koszty.

 • Automatyczne wznawianie zatrzymanych kampanii.

Skrypty Microsoft Advertising umożliwiają automatyczne wznawianie zatrzymanych kampanii, które zostały zatrzymane z powodu przekroczenia limitu budżetu. Dzięki temu można utrzymać ciągłość działań reklamowych i uniknąć utraty potencjalnych klientów. 

 • Analiza wydajności kampanii i generowanie raportów.

Skrypty Microsoft Advertising umożliwiają analizę wydajności kampanii i generowanie raportów na podstawie wybranych kryteriów. Dzięki temu można monitorować skuteczność działań reklamowych i podejmować decyzje na podstawie konkretnych danych.

 • Automatyczne wstrzymywanie odrzuconych reklam.

Skrypty Microsoft Advertising pozwalają na automatyczne wyłączanie odrzuconych reklam, które mogą wpłynąć negatywnie na skuteczność działań reklamowych. Dzięki temu można uniknąć utraty potencjalnych klientów i zwiększyć efektywność działań reklamowych.

Microsoft Advertising Scripts vs. Google Ads Scripts – co je różni?

Microsoft Advertising Scripts i Google Ads Scripts służą podobnym celom: automatyzacji i usprawnianiu różnych zadań na odpowiednich platformach reklamowych. Między nimi istnieją jednak pewne różnice:

 • Kompatybilność platform.

Najbardziej oczywistą różnicą są platformy, na których działają. Skrypty reklamowe firmy Microsoft są przeznaczone do użytku z usługą Microsoft Advertising (wcześniej Bing Ads), natomiast skrypty reklam Google są przeznaczone do użytku z reklamami Google.

 • Język programowania.

Chociaż zarówno skrypty reklamowe firmy Microsoft, jak i skrypty Google Ads wykorzystują JavaScript jako podstawowy język skryptów, mogą występować niewielkie różnice w składni i interfejsach API. Reklamodawcy powinni zapoznać się z dokumentacją odpowiednich platform, aby zapewnić prawidłowe wdrożenie. Poniżej przykład skryptów z obydwu platform realizujących ten sam cel. Same skryty nieco różnią się pod względem syntaktycznym:


Źródło: Get all campaigns. Przykład skryptu od Microsoft (1)

Źródło: Get all campaigns. Przykład skryptu od Google (2)

Źródło: Get all keywords in an ad group. Przykład skryptu od Microsoft (3)

Źródło: Get all keywords in an ad group. Przykład skryptu od Google(4)

 • Właściwości i funkcjonalność.

Chociaż obie platformy oferują podobne możliwości, mogą istnieć różnice w konkretnych właściwościach i funkcjonalnościach, które zapewniają. Na przykład Google Ads Scripts ma większą bibliotekę wbudowanych funkcji, natomiast Microsoft Advertising Scripts może oferować pewne unikalne funkcje dostosowane do swojej platformy. Reklamodawcy powinni przejrzeć dokumentację każdej platformy, aby w pełni zrozumieć dostępne opcje.

 • Integracja i wsparcie.

W zależności od narzędzi i usług stron trzecich używanych przez reklamodawców, poziom integracji i wsparcia może różnić się między Microsoft Advertising Script, a Google Ads Script. Istotne jest, aby ocenić, jak dobrze skrypty każdej platformy integrują się z istniejącymi narzędziami i systemami, aby zapewnić bezproblemową pracę.

 • Integracja z usługami Google.

W sytuacji w której używamy w skrypcie usług Google, takich jak Google Drive, Sheets i Mail, konieczna staje się “autentykacja”. Istnieją różne sposoby na ustawienie “komunikacji” między usługami, a Microsoft Advertising Script:

Opcja 1: Uzyskanie “tokenu dostępu” z Google OAuth playground.
Opcja 2: Uzyskanie “tokenu odświeżania” z Google OAuth playground.
Opcja 3: Uzyskanie tokenu odświeżania przy użyciu skryptu PowerShell.

Poniżej tabela podsumowująca omawiane różnice:

Podsumowanie

Microsoft Advertising Scripts i Google Ads Scripts oferują podobne funkcjonalności, ale różnią się nieco językiem programowania, dostępnością narzędzi, funkcjonalnościami, dokumentacją i wsparciem, a także integracjami z innymi narzędziami. Wybór między tymi narzędziami zależy przede wszystkim od preferencji programistycznych i specyfiki platform reklamowych. Warto również dodać, że jeśli ktoś korzystał już ze skryptów Google Ads, to prawdopodobnie odnajdzie się także w skryptach Microsoft, ponieważ wiele koncepcji i struktur jest podobnych. Wszystko to sprawia, że próg wejścia dla osób doświadczonych w pracy z Google Ads Scripts może być niższy, co pozwala na łatwiejsze przenoszenie się na platformę Microsoft i korzystanie z jej skryptów. 

Źródła:

(1) Link do kodu: https://learn.microsoft.com/en-us/advertising/scripts/examples/campaigns#get-all-campaigns
(2) Link do kodu: https://developers.google.com/google-ads/scripts/docs/examples/campaigns#get-all-campaigns
(3) Link do kodu: https://learn.microsoft.com/en-us/advertising/scripts/examples/keywords#get-all-keywords-in-an-ad-group
(4) Link do kodu: https://developers.google.com/google-ads/scripts/docs/examples/keywords#get-all-keywords-in-an-ad-group


Do you have any questions?

Do you want to deepen this topic? Write!

hello@salestube.tech
You liked the article, share it with:
maj 10 2024
Jak zwiększyliśmy odsetek jakościowych leadów - rozszerzenie formularza kontaktowego Google Ads
-
Jan Daszkiewicz
3 min czytania Clock icon

Let's change the world of e‑commerce together!

We're always happy when we can answer your questions. Feel free to contact us!