sierpień 30 2023

3min czytania

Przecinek może uratować życie! Czyli najczęstsze błędy językowe w content marketingu

-

Weronika Wielgus

Jak często musisz kilka razy czytać artykuł, żeby zrozumieć jego faktyczny przekaz? Czy zdarza Ci się przeczytać tekst i mylnie zinterpretować jego znaczenie ze względu na źle postawione znaki interpunkcyjne? W dobie komunikacji internetowej popełnianie błędów językowych jest bardzo częstym zjawiskiem. Piszemy szybko, niezrozumiale, nie zwracając uwagi na poprawność językową. O ile dopuszczalne jest to w komunikacji nieformalnej, o tyle pisząc maile do klientów bądź tworząc publikacje Content Marketingowe takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Podążając za słowami Napoleona Bonaparte: Tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi – musimy uświadomić sobie, że błędy popełnia każdy, ale nie każdy stara się nad nimi zapanować. Często wystarczy zapamiętać jedynie kilka podstawowych zasad, by uniknąć potencjalnej wpadki.

Pracując z copywriterami mogę śmiało powiedzieć, że w swojej pracy widziałam wiele. Tekst zatem będzie stanowił swoiste kompendium wiedzy na temat najczęściej popełnianych błędów językowych przez copywriterów. Zapraszam do lektury!

Pleonazmy – przykłady

Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy w swoim życiu nie powiedział/napisał: „cofać do tyłu”, „pełny komplet”, „w każdym bądź razie”, „tylko i wyłącznie”, „wzajemna współpraca” – to jedynie kilka przykładów, które cyklicznie przewijają się przez różnego rodzaju content. Nie mam tutaj na myśli jedynie artykułów, ale również wpisy na portalach społecznościowych, wpisy blogowe (grupa największego ryzyka pojawienia się takiego błędu!) czy audiobooki.
Na czym polega ten rodzaj błędu? W najprostszym tłumaczeniu pleonazm jest to tzw. „masło maślane”, czyli powtórzenie w obu częściach wyrażenia słów, znaczących to samo. Często wydaje nam się, że są to związki wyrazowe powszechnie używane, dlatego przenosimy je do naszego codziennego słownictwa, uznając je za poprawne – nic bardziej mylnego! Zazwyczaj powstają one, ponieważ chcemy coś doprecyzować (np. „spadać w dół”), popisać się znajomością słownictwa zaciągniętego z języków obcych (np. „akwen wodny”) bądź tworzymy połączenia różnych wyrażeń o podobnym znaczeniu (np. „w każdym bądź razie” —> powstało z połączenia „bądź co bądź” i „w każdym razie”).

Błędy interpunkcyjne

Na temat wyjaśnienia wszystkich powszechnie popełnianych błędów interpunkcyjnych zapewne powstał już niejeden podręcznik akademicki. Jak pokazuje doświadczenie i wszechobecne widoczne gafy, niestety, ilość osób, która po nie sięga nadal jest zbyt mała.
W jednym artykule blogowym nie sposób opisać wszystkich popełnianych błędów interpunkcyjnych. Dlatego skupię się na tych, które najczęściej napotykam.

 1. Dywiz, czyli łącznik, myślnik: pauza i półpauza

Większość copywriterów nie widzi różnicy pomiędzy tymi, tak naprawdę, trzema znakami interpunkcyjnymi. Stosują je zamiennie, nie mając świadomości, że jest to wbrew panującym standardom edytorskim. Przyjrzyjmy się każdemu z nich.
Znak interpunkcyjny będący „dywizem” i „łącznikiem” wygląda tak samo (-), jednak w nomenklaturze edytorskiej różnią się od siebie zastosowaniem. Łącznik, jak sama nazwa wskazuje, łączy ze sobą wyrazy:

 • wyrazy złożone: Kowalska-Nowak, czarno-czerwony,

 • tworzy wyrazy, które zawierają numery lub liczby: 37-krotny,

 • łączy końcówki fleksyjne ze skrótowcami: GUS-u, ZUS-em,

 • buduje oznaczenia cyfrowe będące numerami: np. kod pocztowy 24-800, numery telefonów 123-456-789, zakresy liczbowe 78-99.

Dywiz (-) stosujemy natomiast do przenoszenia wyrazu między wersami. W tym wykorzystaniu znak ten zostaje na końcu poprzedniego wiersza i łączy się bezpośrednio z pierwszą częścią dzielonego wyrazu.
Myślnik posiada dwie formy zapisu: pauza ( — ) i półpauza ( – ). Są to międzywyrażeniowe znaki interpunkcyjne (znak ten oddziela się spacjami). W zasadzie ich zastosowanie jest takie samo. Jednak należy pamiętać o konsekwentności swoich wyborów. Należy zachować jednolitość zapisu w całym tekście. Pauzę/półpauzę stosujemy:

 • podczas wyznaczania zakresów np. pociąg Lublin – Warszawa,

 • gdy chcemy wyodrębnić pewną część tekstu np. „Powiedział to – co prawda bez przekonania – ale była to trafna uwaga.”,

 • na początku sekcji dialogowych.

 1. Cudzysłów jaki jest jego poprawny zapis?

Zapis cudzysłowu jest kolejną bardzo problematyczną kwestią. Stanowi on zagwostkę, ponieważ mimo że większość copywriterów w CV wpisuje biegłą obsługę komputera i programów do edycji tekstów, to tak naprawde mała ilość osób zna skrót klawiszowy, dzięki któremu możemy uzyskać poprawny zapis cudzysłowu. Podczas sprawdzania tekstów widziałam już różne warianty: ‘wyraz’ ; ,,wyraz’’ ; ‘’wyraz’’ itp.
A rozwiązaniem całego problemu jest użycie skrótu klawiszowego:
ALT+0132 = „ (dolny, otwierający)
ALT+0148 = ” (górny, zamykający)
Voilà!

 1. Kiedy stawiamy przecinek?

No i doszliśmy do tematu rzeki. Niektórzy mniej zaawansowani magicy słowa potrafią z tekstów zrobić prawdziwy poligon przecinkowy. Błędy interpunkcyjne to najczęściej pojawiające się niedociągnięcia w tekstach. Poniżej kilka podstawowych, najczęściej pojawiających się błędów, z którymi codziennie walczę. Sprawdźcie, kiedy stawiamy przecinek:
Przecinek przed spójnikami:

 • przeciwstawnymi: a, ale, aliści, inaczej, jednak, jednakże, jedynie, lecz, natomiast, przecież, raczej, tylko, tylko że, tymczasem, wszakże, zaś, za to

 • wynikowymi: więc, dlatego, toteż, to, zatem, stąd, wobec tego, skutkiem tego, wskutek tego, i (= więc, toteż), przeto, tedy

 • wyjaśniającymi: czyli, to jest, to znaczy, innymi słowy

 • spójnikami powtórzonymi:

Albo pracujesz, albo śpisz.
Gotowała i sprzątała, i robiła pranie jednocześnie.

 • Przecinek stawiamy przed imiesłowami zakończonymi na -łszy, -wszy, -ąc:

Mówiąc to, zrozumiał znaczenie wypowiadanych słów.
Adam zdziwił się, ujrzawszy nagość Ewy.

 • Przecinkiem wyodrębniamy wtrącenia, dopowiedzenia:

bez wątpienia, bynajmniej, doprawdy, istotnie, na odwrót, naturalnie, niestety, niewątpliwie, niezawodnie, oczywiście, odwrotnie, owszem, przeciwnie, rzecz jasna, rzeczywiście, zapewne

 • No i oczywiście podstawowa funkcja przecinka: przecinek stawiamy w zdaniach wielokrotnie złożonych, oddzielając od siebie kolejne partie zdania, które posiadają czasownik.

Chodzę do pracy, ponieważ potrzebuję pieniędzy.
Chciałabym udowodnić sobie, że potrafię radzić sobie w trudnych sytuacjach, dlatego podejmę się realizacji tego projektu.
Zasady interpunkcyjne to jedno, jednak należy pamiętać, że w niektórych strukturach gramatycznych postawienie bądź niepostawienie przecinka może skutkować zmianą znaczenia całej frazy. Dlatego, niekiedy, przecinek może uratować czyjeś życie. Czego przykładem mogą być zdania:
Jedzmy dzieci!
Jedzmy, dzieci!
Zatem, następnym razem zastanów się dwa razy, zanim pozbawisz kogoś życia, bo może faktycznie na to nie zasługiwał.


Do you have any questions?

Do you want to deepen this topic? Write!

hello@salestube.tech
You liked the article, share it with:
maj 10 2024
Jak zwiększyliśmy odsetek jakościowych leadów - rozszerzenie formularza kontaktowego Google Ads
-
Jan Daszkiewicz
3 min czytania Clock icon

Let's change the world of e‑commerce together!

We're always happy when we can answer your questions. Feel free to contact us!