lipiec 25 2023

4min czytania

Universal Analytics Sunsetting, czyli wycofanie Universal Analytics i przejście do GA4

-

Anna Roczniak

Zgodnie z ostatnimi informacjami opublikowanymi na blogu Google (link), począwszy od lipca 2023 r. usługa Universal Analytics przestanie działać i zbierać nowe dane o hitach. Co to dla nas oznacza i jakie kroki powinniśmy podjąć, aby przygotować się do tych zmian?

Wycofanie Universal Analytics (UA) oznacza przede wszystkim jej zastąpienie przez uruchomioną w 2020 r. usługę Google Analytics 4 (GA4). To oznacza, że od lipca 2023 r. w UA będziemy mieli dostęp i będziemy mogli analizować wyłącznie dane historycznie. Wyjątek stanowić będą usługi premium UA – Google Analytics 360, które będą działać przez dodatkowe 3 miesiące (wycofanie GA UA 360 nastąpi w październiku 2023 r.).  Jak więc widać, Google wprowadza nową erę analityki internetowej bazującą przede wszystkim na usłudze GA4.

Dlaczego Google zdecydował się na wycofanie UA i zastąpienie go GA4?

Odpowiedzią są zmiany dot. kwestii prywatności i zachowań samych konsumentów oraz stworzenie nowego systemu od początku przystosowanego do tych zmian. 

Obecnie konsumenci przy podejmowaniu decyzji zakupowych wykorzystują wiele urządzeń (proces cross-device) i źródeł informacji (zawisko multichannel) podejmując coraz bardziej świadome decyzje zakupowe. Co więcej, sami użytkownicy coraz większą uwagę skupiają na kwestii ochrony ich prywatności w świecie wirtualnym, co doprowadziło do wycofywania przez wiele firm, w tym Google, tzw. 3rd party cookies. Dotychczasowa usługa UA i jej możliwości nie są przystosowane do tych zmian, m.in. poprzez ograniczenia w mierzeniu i crossowaniu danych ze środowiska aplikacji i web. Do tej pory, aby mierzyć ruch ze strony web i aplikacji naszej firmy, czy firmy naszego klienta posługiwaliśmy się dwoma narzędziami Google: usługą UA i usługą Firebase z różnymi metodologiami zbieranych danych. To powoduje rozbieżność danych, ponieważ w UA dane mierzymy na podstawie sesji i hitów, natomiast w Firebase na podstawie eventów (zdarzeń). Z tych powodów Google zdecydował się na stworzenie nowego, dopasowanego do zachodzących zmian systemu – GA4, które wykorzystuje eventy jako podstawę do mierzenia zachowań użytkowników zarówno w środowisku mobile jak i web.

Co zyskujemy dzięki GA4?

GA4 łączy i – co ważniejsze – standaryzuje dane pochodzące jednocześnie ze stron internetowych, jak i aplikacji mobilnych z respektowaniem założeń prywatności w tle. 

Do najważniejszych benefitów GA4 należą:

 • Koncentracja na użytkowniku – Google Analytics 4 wykorzystuje unikalne ID użytkowników (dostarczane przez marketerów) oraz Google Signals, by ujednolicić i deduplikować dane, dając tym samym warunki do bardziej dokładnego mierzenia działań cross-channel i cross-device.

 • Jedno narzędzie do pomiaru WEB & APP – jak już zostało wspomniane, w GA4 mierząc zarówno środowisko web jak i app bazujemy na eventach i parametrach, dzięki czemu możemy mierzyć dane z różnych źródeł i systemów kompleksowo, w jednym narzędziu.

 • Integracja z narzędziami, m.in. DV360 i BigQuery– GA4 daje nam jeszcze większe i bardziej dokładne możliwości integracji z innymi narzędziami Google, w tym m.in. z Google Ads, czy Youtube. Co więcej, GA4 zarówno w wersji podstawowej jak i premium (GA4 360) łączy się z narzędziem Display & Video 360 i rozwiązaniami chmurowymi Google (BigQuery) – do tej pory, w przypadku UA takie integracje były możliwe tylko w przypadku wersji premium narzędzia (GA360). Dzięki temu będziemy mogli m.in. wykorzystywać listy odbiorców, czy cele z GA4 w naszym kampaniach programmatic w DV360, nawet jeśli korzystamy wyłącznie z podstawowej wersji GA4.

 • Zaawansowane machine learning i prognozowanie – nowy Analytics to także bardziej inteligentne spostrzeżenia i prognozy bazujące na jeszcze bardziej zaawansowanych modelach machine learning niż UA, dzięki którym m.in. można stworzyć listę odbiorców o potencjalnych zachowaniach jak np. zakupy na naszej stronie.

Więcej informacji o GA4 i jego możliwościach znajdziecie także w naszym poprzednim wpisie o GA4: https://www.salestube.tech/pl/blog/google-analytics-4-czyli-nowa-era-analityki-internetowej/

Jak przygotować się do przejścia z Universal Analytics do GA4?

Aby maksymalnie przygotować się do nadchodzących zmian, powinniśmy już teraz odpowiednio zaplanować cały proces przejścia z UA do GA4, zgodnie z naszymi celami biznesowymi i aktualnym stopniem konfiguracji GA4 w naszej organizacji. 

Kluczowymi elementami w kierunku pełnego przejścia do GA4 będą: 

 1. Jak najszybsze rozpoczęcie konfiguracji usługi GA4 i przesyłania do niej danych –  GA4 to kompletnie nowa usługa GA, do której nie ma możliwości migracji danych historycznych. Dlatego im szybciej skonfigurujemy i zaczniemy zbierać dane w usłudze, tym lepiej. Google wciąż rozwija GA4 i także w tym roku planowane są wdrożenia kolejnych funkcjonalności w narzędziu związane m.in. z raportowaniem, dlatego w trakcie konfiguracji GA4, naszym głównym źródłem danych i miejscem analiz wciąż powinna pozostawać usługa UA.

 2. Audyt aktualnego setupu kont UA i zaplanowanie dalszej konfiguracji i mierzenia danych w GA4 – przeanalizujmy obecny setup i dane zbierane w usłudze UA i zastanówmy się jakich danych nam brakuje i z jakich danych nie korzystamy. Zapoznajmy się z możliwościami zbierania dodatkowych danych w GA4 i na ich podstawie zaplanujmy dalszą konfigurację. 

 3. Pełne wdrożenie GA4, przygotowanie raportów i analizy zbieranych danych – po upewnieniu się, że mamy zaplanowane zbieranie wszystkich potrzebnych nam danych. przejdźmy do dalszej konfiguracji usługi GA4. Po jej pełnym wdrożeniu przygotujmy raporty do dalszych analiz i sprawdźmy ewentualne błędy, czy luki w zbieranych danych.

Ab ułatwić cały proces warto także skorzystać z wsparcia konsultingowego oferowanego także przez Saletube. Nasi specjaliści będą w stanie doradzić nie tylko przy wdrażaniu GA4, ale także w szerszym zakresie  e‑commerce, technologii, analityki danych oraz ich aktywizacji.

A co w przypadku kontraktów na Google Analytics 360?

Kluczowe informacje dla obecnych i przyszłych użytkowników GA360:

 • Usługa GA4 podobnie jak usługa UA, będzie także dostępna w wersji premium (GA4 360). 

 • GA4 360 będzie zapewniać m.in. wyższe limity zbierania, raportowania, przechowywania i eksportowania danych z GA4 do BigQuery, więcej informacji także tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/11202874

 • Wycofanie usługi UA oznacza także wycofanie usługi Optimize 360 – w GA4 zarówno w wersji bezpłatnej, jak i 360 użytkownicy mają dostęp do funkcjonalności, które do tej pory były dostępne w narzędziu Optimize.

 • W momencie wycofania usługi UA, kontrakty na usługę GA4 360 powinny zastąpić dotychczasowe kontrakty na Analytics 360. 

Więcej informacji o samym przejściu z wersji 360 UA do wersji 360 GA4, jego korzyściach i kosztach możemy uzyskać u certyfikowanych i doświadczonych Sales Partnerów GMP, jak salestube – jednego z największych Sales Partnerów GMP w regionie CEE  


Do you have any questions?

Do you want to deepen this topic? Write!

hello@salestube.tech
You liked the article, share it with:
maj 10 2024
Jak zwiększyliśmy odsetek jakościowych leadów - rozszerzenie formularza kontaktowego Google Ads
-
Jan Daszkiewicz
3 min czytania Clock icon

Let's change the world of e‑commerce together!

We're always happy when we can answer your questions. Feel free to contact us!